CATEGORY ARCHIVE
Produkt

Ordremodul

Vi har laget en ny ordre-modul. Ordremodulen skiller mellom forespørsel, tilbud og ordre vha status. Ordremodulen er...

Tilleggskalkyler

Prosjekter kan ha både kalkyler og tilleggskalkyler. Det er nå mulig å anse tilleggskalkyle som en del av kontrakt....

Åpne i nytt vindu

Prosjekter kan ha mange dokumenter og epost. Normal funksjon når du skal åpne et dokument eller en epost er at du...

Kopiere faktura

Det er lagt inn mulighet for å kopiere de fleste typer faktura. Unntaket er á-konto-faktura. Nylig har...

Drag & drop fra outlook

Entreprenør kan ta imot drag & drop epost / vedlegg fra outlook dersom følgende instruks brukes for å installere...

Beta-testere ønskes

Entreprenør og KvikkReg blir flyttet til ny plattform. Vi trenger beta-testere på ny plattform. I denne omgang skal...