Entreprenør

Vil du bli bedre?

Vi leverer en helhetlig løsning for bedrifter som ønsker bedre flyt av informasjon, enklere datafangst blant arbeiderne, mer effektiv dokumenthåndtering og som liker å være på sitt beste.

Programmet er utviklet over flere år i tett samarbeid med flere aktører i bransjen. Det er hovedsakelig rettet mot prosjektorienterte bedrifter og transportsentraler, men med en enorm frihet til å tilpasse og videreutvikles for andre bedrifter med behov for dokumenthåndtering, timeregistrering, prosjektregnskap i sanntid og mye mer.

Ta kontakt for å se hvordan vi kan hjelpe deg!

Ett sammenhengende system i Entreprenør

Du bruker kanskje mange forskjellige programmer, som alle utfører noen få oppgaver. Det er krevende, for å ikke snakke om ineffektivt, å skulle forholde seg til forskjellige programmer som ikke kommuniserer med hverandre og ikke er tilpasset din bedrift.

Der kommer Entreprenør inn. Entreprenør skal være det eneste programmet du trenger fra kundeopprettelse til etterkalkyle. I tillegg gir det deg prosjektregnskap oppdatert i sanntid, timeregistrering, sjekklister, lønnskjøring og epost integrert i systemet.

 

Integrert datafangst

Arbeiderne dine registrerer timer, avvik, sjekklister, egenmeldinger, sykemeldinger, arbeidssedler og mer, på sine mobiler. Denne informasjonen kommer direkte inn i programmet, og vil vises på hjemmesiden til din prosjektleder for godkjenning eller annen håndtering. Slik får man en sømløs flyt av informasjon mellom de som er ute på oppdrag og de som er på kontoret.

Gode rutiner for innsamling og behandling av informasjon er essensielt for å være ovenpå arbeidsoppgavene. Kunnskapen tillater deg å ta kontroll og være proaktiv i møte med uforutsette hendelser.

Her kan du lese om noen utvalgte funksjoner

Programmet omfatter så mye av arbeidsdagen, at vi kunne skrevet side opp og side ned om alle dets funksjoner.

Prosjektlederens beste venn

Prosjektleder har en hjemmeside hvor registrert informasjon fortløpende blir tilgjengelig, samt forestående oppgaver.

Avvikshåndtering

Enkel avvikshåndtering, fra registrering hos arbeiderne til tiltak i samme system. Viderefakturering kan være gjort minutter etter et oppstått avvik.

Transport

Registrering av arbeidssedler og kalkulering av bileieravregning tilpasset transportsentraler og alle bedrifter med arbeidssedler.

Dokumenthåndtering

Tilbud, kalkyle, sjekklister, epost med PDF-eksport av all informasjon direkte i programmet, kunderegister, prosjektregister og mye mer. 

Ordremodul

Vareregister koblet opp til leverandør med både beregnet kostnad og faktisk kostnad. Oppdateres når du får varer på lager. Forenklet ordrebehandling med innkjøp.

Utgående faktura

Programmet er kompatibelt med elektronisk handelsfaktura (EHF) og á kontofakturering. Ved trykk på en knapp får du presentert sluttoppstilling ihht kontrakt.

Tett integrering mot økonomisystemer

Entreprenør har integrasjon mot de mest populære økonomisystemene. Lønnskjøring er bare noen klikk unna.

Tilpasset behovene for hver enkelt kunde

Vi tilpasser programmet til hver enkelt kunde individuelt. For eksisterende kunder gjør vi også utvikling for å bedre kunne dekke deres behov.

Tilgjengelig der du er

Entreprenør er tilpasset både PCen på kontoret, nettbrett og mobil. Slik vil du alltid ha tilgang til informasjonen og funksjonene du trenger.

Strømlinjeformet arbeidsdag

Entreprenør bedrer arbeidsflyten til din bedrift. Hjemmesiden oppdateres løpende når ny informasjon registreres, slik at din prosjektleder alltid kan ta informerte avgjørelser. Den fungerer også som en prioriteringsliste, hvor påbegynte viktige oppgaver vil være synlig fram til de er ferdigbehandlet.

Noen kjappe punkter

Det er vanskelig å gi et godt inntrykk av alt programmet kan gjøre. Noen ting bør føles på kroppen. Men, for å kjapt oppsummere noen flere av funksjonene – uten at man drukner i for mye – har vi lagd en punktliste som tar for seg det vi erfarer at kundene våre bruker mye av:

 

 • Gjenbruk av kalkyle fra tilbud til etterkalkyle
 • Inngående epost kan dras fra epostklient til Entreprenør
 • Utgående epost kan sendes direkte fra Entreprenør
 • Integrasjon med epost-leverandør
 • Tilgangskontroll til dokumenter
 • Mulig å knytte ordre til prosjekt, som f.eks. del-prosjekt med egen kalkyle/regnskap
 • Økonomirapport som viser kalkyle og faktiske beløp, prosjekt med ordre ved siden av hverandre.
 • Brannsikringsdokumentasjon hvor det dokumenteres via mobilene til arbeiderne
 • Innkjøpsordre
 • Varelager
 • Akkord
 • Reiseregning
 • Egenmeldinger
 • Sykemeldinger
 • Fastavtaler / abonnement med automatisert periodisert fakturagenerering og forenklet aktivitetsregistrering
 • Konfigurerbart system

Virker det som mye?

Det har vi full forståelse for. Bytte av system er ingen liten oppgave – det er en investering i deres framtid. Etter vår erfaring kan vi sette alle kunder i to grupper: De som vil bli bedre, og de som ikke vil bli bedre. Om dere vil bli bedre, frigjøre mer tid og energi til å gjøre jobben deres, da er vi selskapet for dere. Med tett samarbeid med våre kunder, så blir vi bedre i lag.

Oppstart

Før oppstarten kan alt virke uoverkommelig. Det hele kan dog kokes ned til to enkle steg:

N

Konfigurering og tilpassing

Først må programmet konfigureres og tilpasset deres bedrift. Logo legges inn, dokumentmaler konfigureres og produksjonen av PDF-dokumenter justeres for å passe deres behov. Dette tar vi oss av i samtale med dere.

N

Opplæring

Vi lærer dere å bruke programmet. Her legger vi inn brukere, kunder og prosjekter med dere. Som regel holder det å ta dette via TeamViewer, men vi skjønner at noen foretrekker at vi er der i person. Da reiser vi ut mot en fastpris. Uansett hvilken løsning dere ønsker, så vil vi gi opplæring så lenge det er behov.

Etter det er vi uansett bare en telefon eller epost unna! Vi har nære samarbeid med våre kunder, både når det gjelder support og videre utvikling.

Videre utvikling

Det er ikke bare kundene våre som må ville bli bedre. Vi vil også bli bedre. Vi vil hele tiden utvikle programvaren vår etter kundenes behov. Derfor kan alle våre eksisterende kunder komme med ønsker om nye funksjoner, innspill på eksisterende funksjoner og brukervennlighet. Dette kan du ta en del av. Bli bedre med oss.