Oppdatere priser e.l. i vareregisteret

Når du skal redigere flere varer kan den enkleste og mest oversiktlige måten være å gjøre dette i et regneark.

I entreprenør kan du enkelt gjøre dette ved å ta ut vareregisteret i et regneark.

Du får ut et regneark som minner om dette:

Etter å ha foretatt endringene importerer du regnearket slik:

Etter import av noen endringer:

Tags:

0 Comments