Bruke registreringer fra sjekklister

Når du definerer sjekklister med flere svaralternativer kan du ha glede av å ta ut registreringene i en tabell / regneark. Her et eksempel på en slik sjekkliste:

Disse registreringene kan overføres til regneark:

Tags:

0 Comments