Tilleggskalkyler

Prosjekter kan ha både kalkyler og tilleggskalkyler.

Det er nå mulig å anse tilleggskalkyle som en del av kontrakt. Dette gjøres ved å krysse av “Inkl tilleggskalkyle i kontrakt”.

Når tilleggskalkylen er en del av kontrakt kommer alle beskrivelseslinjer fra tilleggskalkylen med på beskrivelsen. De forskjellige kalkylene er skilt med en tekstlinje som beskriver hva som følger.

Tags:

0 Comments