Splitte postering av utgående faktura ved overføring til regnskapssystem

Våre integrasjoner med Visma Business og PowerOffice er nå i stand til å overføre en faktura som flere posteringer.

Dette gjøres ved at man slår på funksjonaliteten “LagePosteringPrKonto”.

Nå blir det mulig å velge hvilken konto hver enkelt varelinje skal posteres på.

Videre kan man slå på funksjonaliteten “VisRegnskapProsjekt”. Denne funksjonaliteten gjør det mulig å velge “RegnskapsProsjekt” for hver enkelt varelinje på faktura.

Regnskapsprosjekt posteres i Visma Business som “Ansvars enhet prosjekt”.

Posteringen av Regnskapsprosjekt i PowerOffice kan styres mot enten prosjekt eller avdeling.

Tags:

0 Comments