Innkjøp

Vi har laget en ny modul for innkjøp. Innkjøp kan valgfritt knyttes til ordre eller prosjekt når dette er relevant.

Innkjøpsmodulen har fullstendig dokumentbehandling for håndtering av kommunikasjon knyttet til innkjøpet.

Tags:

0 Comments