Bruke vareregister i kalkyle – Excel

Med funksjonen “Oppdater vareregister i regneark” får du inn et oppdatert vareregister i kakylen.

Vareregisteret vil se slik ut:

Underkalkylen kan se ligne på:

Vareid fylles inn i kolonnen “Kode”. Verdiene i kolonnene “Beskrivelse”, “Enhet” og “Pris” hentes fra arket “Varer” med følgende formel.

Legg merke til at bruken av $ gjør formelen kopierbar.

Tags:

0 Comments