CATEGORY ARCHIVE
Produkt

Faste kostnader i kalkyle

Kalkyle i Entreprenør har fram behandlet alle kostnader som variable kostnader ved beregning av DB / DG. Det er nå...

Entreprenør v17.2

Mange små forbedringer er gjort i applikasjonen, og noen større utvidelser.   Fakturering fast-pris prosjekter...