Vår utviklingsblogg

Siste oppdateringer & nyheter

Vi oppdaterer utviklingsbloggen når vi lanserer endringer i programvaren. Her finner du generell informasjon, samt veiledning til hvordan du skal bruke de nye endringene.

Ordremodul

Vi har laget en ny ordre-modul. Ordremodulen skiller mellom forespørsel, tilbud og ordre vha status. Ordremodulen er...

Konfigurerbar epost-signatur

Med Entreprenør får du mulighet til å konfigurere en lik epost-signatur for alle brukere. Forhåndsvisningen oppdateres...

Tilleggskalkyler

Prosjekter kan ha både kalkyler og tilleggskalkyler. Det er nå mulig å anse tilleggskalkyle som en del av kontrakt....

Kopiere kalkyle til prosjekt

Kalkyler kan enkelt kopieres fra tilbud til prosjekt, eller fra et prosjekt til et annet prosjekt. Velg prosjekt, og...

Åpne i nytt vindu

Prosjekter kan ha mange dokumenter og epost. Normal funksjon når du skal åpne et dokument eller en epost er at du...

Kopiere faktura

Det er lagt inn mulighet for å kopiere de fleste typer faktura. Unntaket er á-konto-faktura. Nylig har...

Drag & drop fra outlook

Entreprenør kan ta imot drag & drop epost / vedlegg fra outlook dersom følgende instruks brukes for å installere...