Tilgangskontrollerte sjekklister

Det er mulig å begrense tilgangen til sjekklister. Tilgangskontrollerte sjekklister kan brukes til mer sensitive formål.

Sjekklistemal for medarbeidersamtale kan f.eks. starte slik:

Den utfylte sjekklisten vil vise tilgangskontrollen slik:

Her vil personer med tildelt Admin og rollen Personal få tilgang til sjekklisten. Medarbeideren selv, som fyller ut sjekklisten vil få tilgang til den.

Tags:

0 Comments