v16.8 – akkord, oppmøte, kobling til Office365

Denne versjonen bringer flere større nyheter, blant annet oppmøteregistrering, akkord og kobling til andre epost-servere som for eksempel Office365 og Gmail.

 

Kobling mot din epost-server

Når Entreprenør, og forsåvidt KvikkReg-admin, kobles mot din epost-server oppleves flere fordeler:

  • sjansen for at nettopp din epost skal bli oppfattet som spam reduseres
  • epost kan lettvint flyttes fra personlige postkasser og bli knyttet opp mot prosjekt, tilbud m.m.

 

Selve koblingen skjer ved at server kommuniserer direkte med server. Konfigurasjon skjer en gang.

 

Epost vil på denne måten være tilgjengelig for flere i organisasjonen.

 

Akkord

akkordVi har laget et opplegg der man bygger opp et standard akkord-register. Du registrerer satser og knytning mot lønn.

 

Har du et fåtall akkorder kan hele listen være tilgjengelig. Når registeret er stort, eller det foreligger spesielle avtaler knytter du den eller de relevante akkordene til det enkelt prosjekt.

 

Oppmøte

Med oppmøteregistreringen har du oversikt over hvor de forskjellige ansatte er. Registreringene kan også benyttes på byggeplass.inneutetavle

  • Du får inne-/utetavle – viser hvilket prosjekt, sykdom eller inne.
  • Personalliste, både i regneark-format og pdf.
Tags:

0 Comments