Integrasjon med PowerOffice Go

PowerOffice Go er et skybasert økonomisystem. PowerOffice har lagt ut et API slik at vi kan lage server til server kobling mellom Entreprenør og PowerOffice Go.

Den store fordelen med dette er at en del data kan synkroniseres løpende mellom systemene. Brukeren får beskjed med en gang når noe går galt.

Utfordringen er at kravet til presisjon i registreringene i Entreprenør blir høyere.

Integrasjonspunkter:

  • Kunder – toveis (kundenummer tildeles i PowerOffice uavhengig av hvor kunden opprettes)
  • Leverandører – toveis (leverandørnummer tildeles som kundenummer)
  • Prosjekt – toveis
  • Inngående faktura – fra PowerOffice til Entreprenør
  • Utgående faktura – fra Entreprenør til PowerOffice
  • Timeregistreringer / Variable lønnsdata – fra Entreprenør til PowerOffice.
  • Lønnsarter – fra PowerOffice til Entreprenør
  • Kontoplan – fra PowerOffice til Entreprenør
Tags:

0 Comments