Sykdom – håndtering av egen- og sykemeldinger

I løpet av våren har vi utviklet en modul for håndtering av sykdom.

egenmelding02

Den enkelte medarbeider registrerer selv sine egenmeldinger og sykemeldinger. Egenmeldinger erstatter din organisasjons papir-versjon, og har ingen innvirkning på varslingsrutiner.

sykemelding01

Ved hjelp av denne modulen får du:

  • besparelser mht registrering
  • raskere registrering
  • oversikt over hvor mange (og forsåvidt hvem) som er syk i dag
  • hvor mange egenmeldinger den enkelte har benyttet
  • fravær-statistikk

Registreringer foregår i KvikkReg, oppfølging i Entreprenør.

0 Comments