v15.8 – med blant annet utvidet funksjonalitet for håndtering av inngående faktura

27. august ble årets andre store oppgradering rullet ut.

 

I denne versjonen er grensesnittet er oppgradert både mht utseende, hastighet og funksjonalitet.

 

Videre er det lagt arbeid i å videreutvikle inngående faktura. I den ene retningen er det utviklet attestasjon og full dokumenthåndtering for oppfølging av tvister. I den andre retningen er det implementert automatisk import av bilag.

 

Det er totalt loggført 93 små og store endringer.

 

Inngående faktura

Vi har i denne versjonen lagt til:InngFaktM_Tvist

  • enkel attestasjonsprosess
  • Tvist-håndtering, herunder full saksbehandling med dokumenthåndtering

 

inng_fakt_kontering_1Attestasjon innebærer at Fakturamottak sender faktura videre.

 

Det er automatisk sammenheng mellom prosjekt og attestant. Disse havner på startsiden, slik at det blir enkelt å fange opp.

 

Med disse utvidelsene setter Entreprenør fokus på prosjektleders små og store hodepiner i hverdagen.

0 Comments