Entreprenør v17.2

Mange små forbedringer er gjort i applikasjonen, og noen større utvidelser.

 

Fakturering fast-pris prosjekter

Har laget opplegg for Fakturaplan. Her opprettes avtalte fakturatidspunkt og beløp. Innestående beregnes.

 

Har laget system for sluttoppstilling. Med Entreprenørs sluttoppstilling vil nødvendig dokumentasjon for å tilfredsstille standard kontrakts-vilkår oppfylles.

 

Integrasjon av timer fra SmartDok

Rutine for å hente inn timeregistreringer fra SmartDok er etablert.

Tags:

0 Comments