EHF med eller uten PDF som vedlegg

EHF standarden sier at man ikke skal legge ved PDF når man sender EHF.

Det er ikke bare enkelt å overholde, fordi det viser seg at mange regnskapssystemer sliter med å presentere EHF i lesbart format (for mennesker).

Noen regnskapssystemer velger til og med å la være å presentere EHF, gjerne i kombinasjon med vedlegg.

Angi på den enkelte faktura om PDF skal legges ved.

Tags:

0 Comments