Innkjøp

Vi har laget en ny modul for innkjøp. Innkjøp kan valgfritt knyttes til ordre eller prosjekt når dette er relevant. Innkjøpsmodulen har fullstendig dokumentbehandling for håndtering av kommunikasjon knyttet til innkjøpet.

Ordremodul

Vi har laget en ny ordre-modul. Ordremodulen skiller mellom forespørsel, tilbud og ordre vha status. Ordremodulen er laget for å være enklere enn prosjekt-modulen, samtidig som det er mulig å knytte til timer, sjekklister og avvik. Ordremodulen er tettere knyttet mot...

Konfigurerbar epost-signatur

Med Entreprenør får du mulighet til å konfigurere en lik epost-signatur for alle brukere. Forhåndsvisningen oppdateres umiddelbart: Logo legges på en web-server. Den kan gjerne være skalerbar, f.eks svg, eller bitmap, f.eks. png, jpg. Når du er fornøyd kan html-koden...