Utgående epost fra Entreprenør

Etter ønske er det nå mulig å ta vare på kopi av utgående epost fra Entreprenør i din postkasse. Dette kan f. eks. gjøre det enklere å lete fram til epost du har sendt. I epostkonfigurasjonen din merker av “Ta vare på kopi i utboks”, og deretter vil kopi...

Tilleggskalkyler

Prosjekter kan ha både kalkyler og tilleggskalkyler. Det er nå mulig å anse tilleggskalkyle som en del av kontrakt. Dette gjøres ved å krysse av “Inkl tilleggskalkyle i kontrakt”. Når tilleggskalkylen er en del av kontrakt kommer alle beskrivelseslinjer...

Forenkle tildeling av behandlingsgrunnlag

Vi har nå utviklet en mulighet til å forenkle tildeling av behandlingsgrunnlag i Entreprenør. Dette gjøres ved at du kan velge “standard behandlingsgrunnlag” for ansatt og / eller kontakt. Når standar behandlingsgrunnlag er valgt, vil ny-registreringer bli...