Entreprenør

Hvordan ser din hverdag ut?
Har du kontroll over produksjonen?

ENTREPRENOR_logo_h100

Entreprenør

Har du utfordringer med å få tiden til å strekke til? Eller kanskje å holde tråden når det kommer en telefon inn fra venstre, en epost inn fra høyre, en kunde og en medarbeider – samtidig. Når du får igjen pusten – hva gjorde du når du ble avbrutt, og hvor langt var du egentlig kommet. Det er ikke vanskelig å få unna mange oppgaver når du får jobbe uforstyrret – en ideal-hverdag. I virkeligheten skjer det så mye mer.

 

PRPR_ta_kontakt_demoEntreprenør kan gjøre denne hverdagen enklere. Ved å fokusere på prosesser – forenkling av prosesser – jobber du mer effektivt. Vi kan hjelpe deg å fokusere på prosesser.

 

Startside - klikk får full størrelse

Startside – klikk for full størrelse

Entreprenør jobber tett sammen med KvikkReg for innsamling av data fra byggeplass. Du får registreringer på din skjerm løpende og kan holde deg bedre oppdatert. Entreprenør hjelper deg med dokumenter, kalkyler, fakturering, kvalitet og kommunikasjon(epost). Alle prosesser bygger videre på resultatet av tidligere prosesser. Ved å digitalisere din prosjekthverdag, opplever du en mer effektiv arbeidsdag. Oppdaterte statistikker gir deg bedre kontroll og oversikt.

 

Entreprenør forenkler mange oppgaver og prosesser i hverdagen. Du tar kontroll over produksjonen. Det handler ikke om alle de oppgavene som går normalt – det handler om å ta kontroll over alle unntakene. Uavhengig av årsak vil unntakene styre arbeidsdagen bort fra effektiv produksjon. Entreprenør tar vare på hvor du var, og hva som gjenstår.

 

Dokumenter knyttet til prosjekt - klikk for full størrelse

Dokumenter knyttet til prosjekt – klikk for full størrelse

Hvem er Entreprenør ment for? -> prosjektleder, ikke regnskap, lønn.

 

Entreprenør er en løsning for deg som driver med prosjekt hver dag. Med Entreprenør får du:

 • Kunderegister
 • Tilbudsregister med kobling til regneark for fleksibel kalkulasjon
 • Prosjektregister
  • Prosjektregisteret er navet i hverdagen
  • Her havner alt som har med produksjon å gjøre, blant annet timeregistreringer, avvik, sjekklister.
 • Dokumentstyring
  • herunder versjonshåndtering
  • styrt tilgangskontroll
  • epost
  • Tekstbehandling, regneark mv. skjer i OpenOffice, Microsoft Office e.l.
 • En rød tråd i hele din arbeidsdag
 • Entreprenør er IKKE et regnskapssystem, derimot er Entreprenør:
  • det eneste systemet prosjektleder skal trenge
  • leverandør av utgående faktura
  • leverandør av variable lønnsdata (fra KvikkReg)
  • leverandør eller mottaker av inngående faktura
 • Fortløpende status
 • Tilgjengelig der du er, på det utstyret du har for hånden
  • PC på kontoret
  • Telefon / Nettbrett med internett-forbindelse.

 

Entreprenør er utviklet over flere år i tett samarbeid med flere aktører i bransjen.

 

Alle bedrifter har forskjellige behov. Det kan være forskjellige måter å løse oppgaver, eller for den saks skyld forskjellige prosesser. Entreprenør har en egen del tilegnet Konfigurasjon hvor du tilpasser Entreprenør etter dine behov. Moduler, prosesser og konfigurasjon av disse er en løpende utviklingsprosess. Du kan være trygg på at dine spesifikke behov vil bli ivaretatt gjennom dialog og videreutvikling.

 

Framdrift - klikk for full størrelse

Framdrift – klikk for full størrelse

Det er ikke lenger nødvendig å vente til månedsavslutning for få status, du kan få det løpende med bruk av Entreprenør.

 

Entreprenør følger deg gjennom de forskjellige fasene, fra tilbud til etterkalkyle av prosjektet.

 

Moduler

Entreprenør brukes av prosjektleder til blant annet å administrere tilbud, prosjekter, fakturering mv. KvikkReg brukes av håndverkere / prosjektmedarbeidere til å registrere produksjon, som timer, avvik, sjekklister mv.

 

Du bruker smart-telefon, nettbrett eller pc for å registrere produksjonsdata fra byggeplass / i felten. Du kan blant annet registrere timer, brannsikringsdokumentasjon og kvalitet i ute-modulen.

 

Alle registrerte data brukes videre i prosessen. Timene går rett inn i prosjektkostnadene, samtidig som de gir grunnlag for lønn og godtgjørelser. Dokumentasjon til skatteetaten krever kun lønnsmottakers signatur for å være ivaretatt.

 

Startsiden i inne-modulen samler og viser dine åpne aktiviteter. Her samles med andre ord alt du MÅ gjøre noe med. Det kan være nye timeregistreringer, åpne avvik (hvor  du er saksbehandler), dokumenter under utarbeidelse.

 

Kunderegister

Kunderegister - klikk for full størrelse

Kunderegister – klikk for full størrelse

Sentralt i Entreprenør er kunderegisteret. All produksjon er til syvende og sist knyttet til en kunde.

 

Du registrerer kontaktpersoner for hver kunde.
hvit_600x1

Tilbud

Grunndata tilbud - klikk for full størrelse

Grunndata tilbud – klikk for full størrelse

Alle dokumenter og aktiviteter knyttet til tilbuds-fasen er samlet på et sted. Entreprenør er integrert med epost, dermed får du kontroll over alle medarbeideres kommunikasjon med kunden.

hvit_600x1

Basert på arbeidet i tilbudsmodulen kan du ta ut oversikter:

 • Månedsrapport
 • Tapt/Vunnet
 • m. fl.

 

Alt du gjør i tilbuds-fasen videreføres til prosjekt-fasen.

 

Prosjekt

Prosjektbeskrivelse - klikk for full størrelse

Prosjektbeskrivelse – klikk for full størrelse

Prosjekt-fasen er en videreføring av tilbuds-fasen. Det er direkte kobling mellom et prosjekt og tilbudet som førte fram til prosjektet.

 

Prosjekt-fasen er vesentlig mer omfattende enn tilbuds-fasen. Du får inn alle registreringer fra  KvikkReg, som timer, avvik, sjekklister mv. Du får oversikt over både innkommende og utgående faktura på prosjektet

 

Timer

entreprenor_timer_pr_ansatt

Timer totalt pr ansatt – klikk for full størrelse

Timer registreres av den enkelte i KvikkReg. Selve registreringen gjøres på din mobiltelefon eller nettbrett. Timeregistreringene brukes videre til prosjektregnskapet, lønn og reiseregninger.

hvit_600x1

Kvalitet

 

Avvik under arbeid - klikk for full størrelse

Avvik under arbeid – klikk for full størrelse

Vårt mål med kvalitetssystemet er å forenkle og forbedre dokumentasjon av faktiske forhold. Dette gjelder både aktiviteter som forløper normalt og avvik. Normalt avsluttede aktiviteter dokumenteres gjennom sjekklister med digital signering og foto-dokumentasjon. Løpende overlevering av sjekklister til kunden vil være regelen, ikke unntaket.

 

Avvik registreres i KvikkReg med mulighet for å legge ved foto/film-dokumentasjon. Utbedring av avvik dokumenteres ved registrering av tiltak. Saksbehandler har funksjoner for å støtte dokument-utarbeiding, kommunikasjon og fakturering knyttet til avviksbehandlingen.

 

Igangkjøring

 

Igangkjøring av en løsning som Entreprenør er ingen liten oppgave. Vi skiller normalt mellom den rene tekniske konfigurasjon og brukertilpasning / -opplæring. Blant oppgavene finner vi konfigurasjon av nøkkelord som inneholder blant annet firmaopplysninger. Logo må tilpasses og legges inn. Dokumentmaler må konfigureres for overføring av data til og fra Entreprenør. Produksjon av PDF-dokumenter må normalt justeres noe for å passe med din virkelighet.

 

Alle dokumentmaler som skal benyttes i systemet må legges inn, og der hvor det er mulig kobles data fra Entreprenør inn i dokumentbehandleren for automatisk utfylling.

 

Når systemet er konfigurert er det klart for brukertilpasning / -opplæring. I Entreprenør henger prosesser og data i verdikjeden sammen. Derfor blir det så veldig viktig at brukerne forstår hvilke prosesser man MÅ gjøre nøyaktig og hvilke som har større fleksibilitet.

 

Derfor forutsettes at en av våre konsulenter jobber sammen med din bedrift så lenge det skulle være behov. Du vil få fast priset tilbud eks. reise og oppholdskostnader.

 

Systemkrav

 

Entreprenør kjører normalt på Presis Programvare’s servere. På forespørsel kan Entreprenør installeres og kjøres på en av dine servere.

 

Krav til klient:

 • Internettforbindelse og nett-leser. Benytt gjerne PC, Mac, iPhone, iPad, eller Android nettbrett / telefon m.m.
 • PC med Windows eller Linux er nødvendig for redigering av dokument (tekstbehandling og regneark)
 • Vi anbefaler Chrome eller Firefox nettleser, Internet Explorer har i perioder gitt utfordringer.