Personvernerklæring QuickReg app

by | May 28, 2024

Eksterne lenker

 

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/lage-nye-losninger/personvernerklaeringer/

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2004-11-19-73

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-12-01-1558

 

Behandlingsansvarlig

 

Johnny Haugen Sørgård

Formålet med behandling av personopplysninger

 

Bruker skal bli forenkle datafangst for seg selv og sin arbeidsgiver, Presis Programvare’s kunde.

Rettslig grunnlag for registrering

 

  • Bokføringsforskriften §8-1-5. Prosjektregnskap 10 år etter utløpet av året.

  • Bokføringsloven §13, ledd 1 til 4. 5 år etter utløpet av året.

  • Bokføringsloven. 3 år og 6 måneder etter utløpet av året.

  • Byggherreforskriften. Skal oppbevares mannskapslister i 6 måneder etter at arbeidet er avsluttet.

  • Regnskapsloven

  • Samtykke

Hvilke personopplysninger behandles

 

Geografisk lokasjon: bruker kan velge å gi tilgang til geografisk lokasjon for automatiskk utfylling av mannskapslister på prosjekter hvor dette er konfigurert.

Timeregistreringer: Quickreg brukes for å samle inn opplysninger om arbeid som danner grunlag for lønn og dokumentasjon for utførelse av prosjekt overfor oppdragsgiver.

 

Sykefravær: brukes til personal-oppfølging og grunnlag for sykelønn.

Sjekklister: Brukes til å dokumentere utført arbeide.

Avvik: Brukes til å rapportere avvik til arbeidsgiver og / eller oppdragsgiver.

Utlevering

 

Timerapporter, sjekklister og avvik kan brukes overfor kunde. Andre opplysninger leveres ikke ut til tredjepart.

Sletting og arkivering

 

Entreprenør: Alle personopplysninger slettes automatisk basert på det rettslige grunnlaget for registreringen.

 

Kontaktinformasjon

 

Presis Programvare AS

Våleveien 443

3178 Våle

 

Tlf: 48 04 36 63

epost: jhs@prpr.no