Lag EHF faktura

EHF faktura er en digital overføring av faktura fra avsender til mottaker. Mottakere må være registrert. Adressen til mottaker er organisasjonsnummer.

Slik lager du en EHF faktura.

  1. Påse at kunden kan motta EHF faktura
  2. Lag faktura som normalt

Påse at kunden kan motta EHF faktura

Åpne kunden og forsikre deg om at foretaksnummer er riktig.

Sjekk om kunden kan motta EHF.

Dersom oppslaget mot difi viser en eller flere linjer som ligner på bildet vil kunden ta imot EHF.

Sett EHF som fakturametode.

Lag faktura som normalt

Når du oppretter / åpner faktura til en kunde som skal ha EHF vil dette være markert i toppen av fakturaen.

Når alle fakturalinjer er registrert og du er klar til å sende fakturaen velger du – Godkjenn, lås og send faktura.

Tags:

0 Comments