Endringsvarsel

Hva gjør du når prosjektet ikke går som planlagt? Går egentlig noen prosjekt akkurat som planlagt?

Hva innebærer det at prosjektet ikke går som planlagt? Og for hvem? Hvem er økonomisk ansvarlig? Har det betydning for å kunne bli ferdig til planlagt tid?

Noen kontrakter definerer veldig klart hvilke endringer som skal varsles, og hvordan de skal varsles.

Du vil ha større sannsynlighet for å få et godt samarbeid med kontraktspartner når du varsler tidsriktig og tydelig.

Integrert i avviksystemet finnes standardiserte varsler.

Nedenfor eksempel på endringsvarsel:

Tags:

0 Comments