Transport

Arbeidsseddel

Utdrag av Arbeidsseddel

Med Transport registrerer du arbeidssedler i KvikkReg. Disse overføres til Entreprenør for videre behandling.

 

Registrering av arbeidssedler skjer i KvikkReg. Arbeidssedler knyttes til kunde, prosjekt, sjåfør og bil. På seddelen spesifiseres tidspunkt, mengder og eventuelle tillegg.

 

Innsendte arbeidssedler etterbehandles i Entreprenør. Her kontrolleres innhold, pdf utarbeides og sedlene prises. Denne prosessen kan automatiseres avhengig av erfaring med den enkelte sjåfør. Arbeidssedler er satt opp for samle-fakturering.

 

Nye arbeidssedler

Nye arbeidssedler

Avhengig av organisering kan du konfigurere Transport til å fungere mot egne ansatte og sjåfører som kjører for egen regning(transport-sentral). Egne ansatte vil typisk kunne benytte timeregistrering og sykdomshåndtering i KvikkReg.