Priser

Entreprenør: NOK 1 500,- pr bruker pr måned.
KvikkReg: NOK 200,- pr bruker pr måned.
KvikkReg-Admin: NOK 750,- pr bruker pr måned.
Felleskalender: NOK 15,- pr bruker pr måned.
Komplett prisliste