Monthly Archive: april 2021

Innkjøp

Vi har laget en ny modul for innkjøp. Innkjøp kan valgfritt knyttes til ordre eller prosjekt når dette er relevant. Innkjøpsmodulen har fullstendig dokumentbehandling for håndtering av kommunikasjon knyttet til innkjøpet.

Ordremodul

Vi har laget en ny ordre-modul. Ordremodulen skiller mellom forespørsel, tilbud og ordre vha status. Ordremodulen er laget for å være enklere enn prosjekt-modulen, samtidig som det er mulig å knytte til timer, sjekklister og avvik. Ordremodulen er tettere knyttet…
Read more