Personsikkerhet

Fra prprWiki
Hopp til navigeringHopp til søk

Personsikkerhet - hva er det?

Personsikkerhet i denne sammenheng handler om å håndtere personopplysninger på en trygg, forutsigbar og juridisk sikker måte. Den juridiske forankringen finner vi beskrevet i Personvernforordningen (GDPR)

Andre kilder:

I korte trekk betyr dette:

  • Ikke lagre flere personopplysninger enn det som er strengt tatt nødvendig, og slett alt du ikke trenger.
  • Ved lagring av personopplysninger må du ha et forhold til hvilket behandlingsgrunnlag du har for å oppbevare personopplysningene. Dersom behandlingsgrunnlaget er lov-hjemlet vil du måtte hente inn samtykke for å lagre personopplysninger.
  • Alle opplysninger som kan knyttes til en person er definert som personopplysning.
  • Personvernerklæring skal være utarbeidet.
  • Rutiner for datainnbrudd skal være etablert.

Konfigurasjon personsikkerhet

Alle GDPR opplysninger ligger lagret på egen server utenfor Entreprenør. Konfigurasjon:

Gdprkonf03.png

Konfigurasjon -> Vedlikehold -> GDPR

Gdprkonf01.png

I dette skjermbildet definerer du din organisasjons roller og behandlingsgrunnlag. Knappen Gdprkonf02.png setter opp standard konfigurasjon. Det vil ikke bli gjort endringer på eksisterende konfigurasjon, kun tilførsel av det som mangler.

Bruk "Standard behandlingsgrunnlag" for å automatisere tildeling av behandlingsgrunnlag for nye ansatte og kontakter.

Noen ord om tankene bak standard konfigurasjon av personsikkerhet

Bakgrunnen for standard konfigurasjonen er at din organisasjon driver prosjekt-virksomhet, uten innslag av aggressiv utadrettet markedsføring. Dette gjør at du med et unntak vil ha lovfestet behandlingsgrunnlag for personopplysninger.

Standard roller og behandlingsgrunnlag

Rollene benyttes til å gruppere behandlingsgrunnlag.

Rolle Behandlingsgrunnlag Hjemlet ved lov Hensikt
Ansatt Medarbeider X Gjelder alle medarbeidere. Med dette behandlingsgrunnlaget kan du behandle opplysninger for å oppfylle Bokføringsloven §13, ledd 5 til 8. Du må oppbevare opplysninger i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets utløp.
Prosjekt X Gjelder alle medarbeidere, som både utfører og administrerer prosjekter. Benyttes for å oppfylle Bokføringsforskriften §8-1-5. Prosjekt-relaterte opplysninger må oppbevares i 10 år etter utløpet av det regnskapsåret prosjektet avsluttes.
Administrasjon Personal X Gjelder alle som har personalansvar. Du må oppbevare opplysninger i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets utløp, Bokføringsloven §13, ledd 5 til 8.
Regnskap X Gjelder alle som arbeider med sentrale deler av regnskapet i følge Bokføringsloven §13, ledd 1 til 4.. Dette kan være medarbeidere, regnskapskontor, revisor m.fl.
RegnskapIkkeSentral X Gjelder alle som arbeider med mindre sentrale deler av regnskapet i følge Bokføringsloven §13, ledd 5 til 8. Dette kan være medarbeidere, personer ved regnskapskontoret som kun håndterer bilag.
Kontakt Forespørsel - Gjelder til besvarelse av forespørsel. Antar forespørsel som behandlingsgrunnlag for oppbevaring av personopplysninger. Varighet satt til 24 måneder.
LeverandørProsjekt X Gjelder kontaktpersoner hos leverandør av varer og tjenester til prosjekt. Bokføringsforskriften §8-1-5.
LeverandørAndre X Gjelder kontaktpersoner hos leverandør av varer og tjenester utenom prosjekt. Bokføringsloven §13, ledd 5 til 8.
Prosjektdeltaker X Gjelder innleid personell som deltar i organisasjonens prosjektutførelse. Bokføringsforskriften §8-1-5.

Personsikkerhet igangkjøring

Ved igangkjøring vil det være flere personer lagret i systemet som du ikke har registrert behandlingsgrunnlag for. På Startsiden vil det vises hvilke personer dette gjelder.

Gdpr01.png

Denne listen må tømmes. Se Personsikkerhet i hverdagen.

Personsikkerhet i hverdagen

Du må angi behandlingsgrunnlag for alle personer knyttet til din organisasjon - eksterne som interne.

Initier GDPR

Når kobling til mangler vil registreringen kunne se slik ut:

Gdpr02.png

Bruk Gdpr03.png for å komme i gang.

Legge til behandlingsgrunnlag

Initiert kontaktperson vil ligne på dette:

Gdpr04.png

Åpne nå fanen Gdpr05.png for å legge til riktig(e) behandlingsgrunnlag.

Gdpr06.png

Når jeg legget til Gdpr07.png blir det slik:

Gdpr08.png

Legg merke til at du nå har fått datert varighet for behandlingsgrunnlaget. Gdpr09.png

Oppdater behandlingsgrunnlag

Du kan når som helst oppdatere behandlingsgrunnlaget med knappen Gdpr10.png som ligger på hvert behandlingsgrunnlag.

Loggføringer

  • Opprettelse og endring av behandlingsgrunnlag loggføres.
  • Ved sletting av kontaktperson slettes også alle loggføringer.

Oppdaterte behandlingsgrunnlag vises ved behandlingsgrunnlaget:

Gdpr11.png

Alle andre loggføringer vises på fanen Loggføringer:

Gdpr12.png