FK:Vedlikehold

Fra prprWiki
Hopp til navigeringHopp til søk

Vedlikehold av felleskalenderen går ut på å rydde opp i problemstillinger som oppstår underveis.

Loggen

I loggen lagres en liten rapport fra kjørte agenter.

Felles for alle loggoppføringer er:

Loggoppføring for UpdateCompanyCalendar

Strukturen på loggoppføringen er:

- Unntak - Oppsummering - Hvilke personer som ble oppdatert

Fkved02.png

Unntak: getBusyTimeStatus - PersonNotInBusyTime

Dette unntaket rapporteres når en person ikke har oppføring i serverens "Local freetime database".

Årsaken kan være:

 • Personen har ikke opprettet noen avtaler
 • Personen skal ikke være med i felleskalenderen, se utvalgsnøkkelordene Select*
 • Skrivefeil i person-navn
 • Navneskifte / flytting til annen OU

Dette er ingen alvorlig situasjon for felleskalenderen, men brukeren det gjelder får IKKE oppdatert sine avtaler Det medfører noen ti-dels sekunder ekstra kjøretid hver gang agenten kjøres på serveren.

Punkter å sjekke:

 • På konsollet kjører du kommandoen: tell sched validate "brukernavn/ou/o"
 • Sjekk og eventuelt endre Postfil-eier. Gjenta punkt 1.

Unntak: openCalendar 1 - ingen adgang

Personens kalender ble ikke åpnet.

Mulige årsaker:

 • Agentens signatur har ikke tilgang til denne databasen
 • databasen finnes ikke

Unntaket er kritisk for den personen det gjelder.

Unntak: SendMessageInFarFutureToAdmin

Unntaket er en rapport om at en person har en avtale lengre inn i framtiden enn angitt i nøkkelordet "RunFutureDays"

Loggoppføring for RemoveConflictDocuments

Viser antall dokumenter med replikerings-/lagringsfeil som ble slettet ved kjøringen av agenten RemoveConflictDocuments.

Foretar opprydding, spesielt på clustrede servere.

Loggoppføring for ConsistencyCheckPersonDocuments

Viser antall dupliserte dokumenter som ble slettet ved kjøringen av agenten ConsistencyCheckPersonDocuments.

Foretar opprydding, spesielt på clustrede servere.

Loggoppføring for RemoveOldRepeatedAppointments

Viser antall avtaler som ble slettet ved kjøringen av agenten RemoveOldRepeatedAppointments.

Foretar opprydding i henhold til konfigurasjonsdokumentet.

Det er problemer med en persons avtaler

Åpne fanen Konfigurasjon og velg personer.

Søk fram den brukeren det er problemer med, og gå inn på denne.

Fkved01.png

Dersom dette ikke ser fornuftig ut, kan du enten "Nullstille", eller "Gjenoppbygge".

Nullstill

LastModTime og Status resettes. Dermed vil alle brukerens avtaler evalueres på nytt.

Gjenoppbygg

Det blir nå lagt inn et oppdrag om å slette:

 • personens avtaler
 • person-kortet

Ved neste kalenderoppdatering opprettes først personkortet, deretter hentes personens avtaler inn.

Det er problemer med alle / mange brukere

Når du har problemer med alle / mange brukere kan du forsøke:

 • Åpne oversikten PersonInfo. Velg de brukerne du har problemer med, og trykk på knappen gjenoppbygg. All gjenoppbygging vil skje på serveren.
 • Velg "Slett alle avtaler" fra menyen.
NB! Slett alle avtaler skjer mens du venter.... Det kan bli lang venting.

Du har mistanke om at oppdatering ikke skjer

Sjekk følgende:

 • når gikk agenten (UpdateCompanyCalendar) sist?
  • Mer enn 5-10 minutter - Sjekk om agent manager går på serveren?
 • hvor lenge kjørte UpdateCompanyCalendar?
  • Dersom UpdateCompanyCalendar kjørte ut - sjekk hvem som ble oppdatert og hvor langt ut i alfabetet den kom.

Oppdatering av en persons kalender skjer når:

 • Når brukeren er nylig opprettet i felleskalenderen
  • LastModTime er blank
  • OppdatertDT er blank
 • Brukeren har en ny avtale, eller har endret i en eksisterende avtale
  • LastModTime er endret i busytime.nsf / clubusy.nsf på serveren
  • Når busytime ikke benyttes kvalifiserer enhver endring i kalenderen/postkassen.
 • Dagens første gjennomkjøring sjekker om det er endringer i brukerens plass i organisasjonen.
 • Dersom det er gyldig tidspunkt i busytime/clubusy og det ikke er gyldig tidspunkt i personkort i felleskalender
 • maxHoursBetweenControl er satt, og tidspunktet er passert
 • Et felt er oppdatert i persondokumentet.
 • Ved åpning av kalender og settingen "ErrLockCalendar" er satt på.

Problemrapport

Problem: new - Ingen adgang til Busytime

Agentens signatur har ikke adgang til å åpne busytime databasen (local freetime database)

Løsning: Signer agenten / databasen med en signatur som har adgang til busytime.

Tips: Signer felleskalenderen med serverens egen signatur.

Problem: openCalendar 1 - ingen adgang

Personens kalender ble ikke åpnet.

Mulige årsaker:

 • Agentens signatur har ikke tilgang til denne databasen
 • databasen finnes ikke

Unntaket er kritisk for den personen det gjelder.

Problem: getPersonInfo - viewPerson = nothing

Agenten får ikke åpnet det interne viewet "viewPerson" i felleskalenderen.

Mulig årsak:

 • Rettighetsproblem. Sjekk databasens signatur.
 • Design-problem i felleskalenderen. I så tilfelle oppdater felleskalenderens design.

Problem: getPersonInfoDirectory - itemOrg = nothing

Agenten får ikke satt ny organisasjon for denne person.

Problemet må håndteres dersom dette skjer ved hver kjøring.

Mulig årsak:

 • Rettighetsproblem. Sjekk databasens signatur.
 • Agent manager problem: Restart agent manager / server.

Problem: checkCompanyCalendar - viewCompanyCalendar = nothing

Agenten får ikke åpnet det interne viewet "(PersonKalender)" i felleskalenderen.

Mulig årsak:

 • Rettighetsproblem. Sjekk databasens signatur.
 • Design-problem i felleskalenderen. I så tilfelle oppdater felleskalenderens design.

Problem: isCompanyCalendarDocumentInCalendar - viewCalendar = nothing

Agenten får ikke åpnet personens kalender.

Mulig årsak:

 • Rettighetsproblem. Sjekk databasens signatur.

Problem: checkCalendar - viewCalendar = nothing

Agenten får ikke åpnet personens kalender.

Mulig årsak:

 • Rettighetsproblem. Sjekk databasens/agentens signatur.

Problem: checkCalendar - Kontroller postkasse

Et problem har oppstått under kontroll av personens kalender.

Problem: checkCalendarDocumentDate - Avtalen med tittel ...... Har feil i feltet CalendarDateTime

Den angitte kalenderoppføringen har en dato / klokkeslett som er uforståelig for felleskalenderen.

Problem: SendMessageInFarFuture

Unntaket er en rapport om at en person har en avtale lengre inn i framtiden enn angitt i konfigurasjonsdokumentet

Problem: createTimeLine - prob med tiden

Felleskalenderen forstår ikke tids-formatet på den angitte kalenderoppføringen.