ENT:Transport

Fra prprWiki
Hopp til navigeringHopp til søk

Arbeidsseddel

 • Anlegg hentes fra prosjektadresse. Her må evt fylles ut kunde-referanse.

Automatisk behandling av arbeidssedler

Det er mulig å prise, produsere PDF og sette arbeidsseddel klar for faktura fra oversikten "Nye" arbeidssedler. Gjøres med knappen Trans12.png.

Følgende oppgaver gjøres for alle nye arbeidssedler:

 • Opprette fakturalinjer - prising
 • Lage / oppdatere PDF
 • Settes klar til fakturering dersom:
  • Fører er merket Trans11.png
  • Prosjektnr er satt
  • Vare id er satt
  • PDF er utarbeidet

Avregning egne bileiere

Avregning benyttes for å beregne bileier-provisjoner.

Åpne fanen "Transport" menyvalget "Avregning". Trykk Trans09.png for å opprette avregning.

Trans10.png

 • Avregningene nummereres automatisk.
 • Avregningsdato angis normalt til dagens dato.
 • Avregningsår settes til inneværende, men kan endres.
 • Avregning til og med dato kan benyttes for å avgrense hvilke arbeidssedler som skal avregnes.
Utvalg = alle arbeidssedler med:
*Status 3 eller høyere
*Registreringsdato <= "Avregning til og med dato"
*Ikke avregnet tidilgere

Prosessen er i rekkefølge

1. Koble til arbeidssedler
Tilknytede arbeidssedler vil bli synlig under fanen "Arbeidssedler"
2. Kjøre avregning
Midlertidig avreging kjøres.
Samlet avregning blir liggende som PDF. Fil:Avregning 25.pdf
Individuelle avregninger vil bli synlig under fanen "Avregninger" Fil:Spesifikasjon avregning 25 1 0.pdf
3. Låse avregning
Bilagsnumre tildeles de individuelle avregningene.
Det vil ikke lenger være mulig å foreta endringer.
Lag epost m/vedlegg til regnskap
legger ved samlet avregning i epost som sendes regnskap.
Knapp blir synlig når avregning er låst.
4. Send avregning til eier(e)
Sender spesifisert avregning til alle berørte eiere.
Blir først synlig når avregning er sendt regnskap og har fått status 9.
Annulér avregning
Alle berørte arbeidssedler blir tilbakestilt.
Avregningen låses til status 8.

Kreditering av faktura

Dersom en eller begge forutsetninger gjelder for det aktuelle tilfellet:

 • Ikke har eier-provisjoner
 • Opprinnelig faktura ikke gjelder en eier det beregnes provisjoner for

Kan kreditering skje etter følgende oppskrift: HowTo:Kreditnota

Negativ arbeidsseddel

Når det skal opprettes en kreditnota som gjelder en arbeidsseddel kjørt av en eier det skal beregnes provisjon for - må det opprettes en negativ arbeidsseddel. Stegene i prosessen blir da:

 • Opprett negativ arbeidsseddel
  • Der det er mulig skal mengdene føres opp med negativt antall
  • Utlegg
   • føres opp med riktig beløp
   • Etter Trans02.png korrigeres mengden til -1.
  • Har du gjort rettinger i fakturalinjene - trykk Trans03.png for å oppdatere summer og avregnings-tall.
 • Ferdigstill og fakturer arbeidsseddelen som normalt.

Eksempel på negativ arbeidsseddel

Trans01.png

Bileier-administrasjon

Bileier(e) defineres under fanen Transport, menyvalget Eier.

Trans04.png

Alle feltene bør fylles ut.

Trans05.png

Hver bil registreres med Trans06.png inne på bileier. Bileier må lagres før det er mulig å registrere biler.

Alle felger må fylles ut.

Trans07.png

Registrerte biler ligger under fanen "Biler".

Trans08.png

En bileier - flere sjåfører

Dersom en bileier har flere sjåfører vil det være hensiktsmessig å:

 • Opprette en bruker for bileier
  • bileier tildeles modulen "krBilEier"
 • Opprette en bruker for hver av sjåførene
 • På Bileier - angis hvilken bruker som er admin-bruker

Adminbruker får menyvalget "Arbeidssedler alle mine førere".

En sjåfør - flere biler

Åpne sjåføren i ansatt-registeret. Velg fanen "Annet". Rediger biler.

Trans21.png

Kjøring for sentral - på avregning

Følgende innstillinger må justeres:

 • Nøkkelordet: FaktUtgAvregningAdmAvgift -> Angi hvilken %-sats adm-avgift sentral benytter
 • Berørte kunder må merkes: Fakturametode: 4. Avregning
 • Avtalte priser må registreres. NB! Angi de priser du får, ikke hva sentralen fakturerer ut.

Arbeidsprosess:

 • Sedler prises som normalt, det ligger logikk som setter riktig status etter prising.
 • Avregnings-kontroll skjer i oversikten: Transport -> Arbeidsseddel -> Til avregning

Trans27.png

 • Benytt regnearket Trans28.png for å følge opp avregning fra sentral.
 • Korriger ALLE sedler slik at de stemmer med avregning fra sentral.
 • Merk sedler til avregning og Trans29.png

Annet