KvikkReg-Admin

Hvordan ser din hverdag ut?
Har du kontroll over produksjonen?

PRPR_ta_kontakt_demoKvikkReg-Admin kan gjøre hverdagen din enklere. Ved å forenkle prosesser – jobber du mer effektivt.

 

KvikkReg-Admin er integrert med KvikkReg for innsamling av data. Du får registreringer på din skjerm løpende og kan holde deg bedre oppdatert. KvikkReg-Admin hjelper deg med fakturering, kvalitet og administrasjon av avtaler. Oppdaterte statistikker gir deg bedre kontroll og oversikt.

 

Med KvikkReg-Admin får du:

 • Prosjektregister
 • Timer, lønn
 • Kvalitet, avvik, sjekklister
 • Arbeidsordre
 • Fastavtaler
 • Oppdatert status
 • Tilgjengelig der du er, på det utstyret du har for hånden
  • PC på kontoret
  • Telefon / Nettbrett med internett-forbindelse.

 

KvikkReg-Admin er utviklet over flere år i tett samarbeid med brukere.

 

Alle bedrifter har forskjellige behov. Det kan være forskjellige måter å løse oppgaver, eller for den saks skyld forskjellige prosesser. KvikkReg-Admin har en egen del tilegnet Konfigurasjon. Moduler, prosesser og konfigurasjon av disse er en løpende utviklingsprosess. Du kan være trygg på at dine spesifikke behov vil bli ivaretatt gjennom dialog og videreutvikling.

Framdrift - klikk for full størrelse

Framdrift – klikk for full størrelse

 

Moduler

KvikkReg-Admin brukes på kontoret, KvikkReg brukes av håndverkere / prosjektmedarbeidere til å registrere produksjon, som timer, avvik, sjekklister mv.

Du bruker smart-telefon, nettbrett eller pc for å registrere produksjonsdata fra byggeplass / i felten.

 

Alle registrerte data brukes videre i prosessen.

 

Startsiden samler og viser dine åpne aktiviteter. Her samles med andre ord alt du MÅ gjøre noe med. Det kan være nye timeregistreringer, åpne avvik (hvor  du er saksbehandler), dokumenter under utarbeidelse.

 

Prosjekt

Prosjektbeskrivelse - klikk for full størrelse

Prosjektbeskrivelse – klikk for full størrelse

Prosjekt-fasen er vesentlig mer omfattende enn tilbuds-fasen. Du får inn alle registreringer fra  KvikkReg, som timer, avvik, sjekklister mv. Du får oversikt over både innkommende og utgående faktura på prosjektet

Timer

entreprenor_timer_pr_ansatt

Timer totalt pr ansatt – klikk for full størrelse

Timer registreres av den enkelte i KvikkReg. Selve registreringen gjøres på din mobiltelefon eller nettbrett. Timeregistreringene brukes videre til prosjektregnskapet, lønn og reiseregninger.

hvit_600x1

Kvalitet

Avvik under arbeid - klikk for full størrelse

Avvik under arbeid – klikk for full størrelse

Vårt mål med kvalitetssystemet er å forenkle og forbedre dokumentasjon av faktiske forhold. Dette gjelder både aktiviteter som forløper normalt og avvik. Normalt avsluttede aktiviteter dokumenteres gjennom sjekklister med digital signering og foto-dokumentasjon. Løpende overlevering av sjekklister til kunden vil være regelen, ikke unntaket.

 

Avvik registreres i KvikkReg med mulighet for å legge ved foto/film-dokumentasjon. Utbedring av avvik dokumenteres ved registrering av tiltak. Saksbehandler har funksjoner for å støtte dokument-utarbeiding, kommunikasjon og fakturering knyttet til avviksbehandlingen.

 

Arbeidsordre

Arbeidsordre er en ordre-modul. Den er knyttet til kalender. Datafangst skjer i KvikkReg.

 

Arbeidsordrer kan legges i kø eller settes inn kalender. En arbeidsordre kan valgfritt knyttes til en medarbeider.

 

Arbeidsordre har forenklet registrering av vanlige tillegg.

 

Dokumentasjon av underbilag med foto.

Fastavtale

Fastavtale er en modul som lar deg definere forskjellige avtaletyper, som f. eks. snøbrøyting eller vaskeliste 123.

 

Du vedlikeholder avtaler, som er knytning mellom avtaletype og kunde.

 

Dine medarbeidere utfører aktiviteter på avtaler. Aktiviteter og månedsavgifter settes sammen til en spesifikasjon – fakturagrunnlag.

 

Alt logges, ingenting slettes.

 

Igangkjøring

Igangkjøring av en løsning som KvikkReg-Admin kan være en stor oppgave. Vi skiller normalt mellom den rene tekniske konfigurasjon og brukertilpasning / -opplæring. Blant oppgavene finner vi konfigurasjon av nøkkelord som inneholder blant annet firmaopplysninger. Logo må tilpasses og legges inn. Produksjon av PDF-dokumenter må normalt justeres noe for å passe med din virkelighet.

 

Når systemet er konfigurert er det klart for brukertilpasning / -opplæring. I KvikkReg-Admin henger prosesser og data i verdikjeden sammen. Derfor er det viktig at brukerne forstår hvilke prosesser man MÅ gjøre nøyaktig og hvilke som har større fleksibilitet.

 

Det forutsettes at en av våre konsulenter jobber sammen med din bedrift så lenge det skulle være behov. Eventuelle reise og oppholdskostnader blir fakturert utenom, igangkjøring er inkludert i månedsleien.

 

Systemkrav

KvikkReg-Admin kjører på Presis Programvare’s servere.

 

Krav til klient:

 • Internettforbindelse og nett-leser. Benytt gjerne PC, Mac, iPhone, iPad, eller Android nettbrett / telefon m.m.
 • PC med Windows eller Linux er nødvendig for redigering av dokument (tekstbehandling og regneark)
 • Vi anbefaler Chrome eller Firefox nettleser, Internet Explorer har i perioder gitt utfordringer.