Felleskalender

Felleskalender for IBM Domino samler og viser organisasjonens avtaler under ett.

 

Se dagens avtaler, alle avtaler i juli eller din avdelings avtaler.

 

  • Klar for hybrid / cloud. Kjører i så tilfelle on premise
  • Kan integreres i din intranettløsning såkalt “headless” modus
  • Felleskalender kjører på IBM Domino Server.
  • Fra og med v2 er Felleskalenderen Web-only.